top of page

Wat paarden voor mensen 

kunnen betekenen

Paarden oordelen niet

Ze zijn congruent, wat wil zeggen dat hun denken, voelen en handelen in balans is. In de aanwezigheid van een paard wordt je uitgenodigd hetzelfde te doen, waardoor je een beter zicht krijgt op je situatie.

 

Je komt in een veilige kudde terecht waarin zorg wordt gedragen. Paarden  tonen verstoringen van alles wat het goed functioneren in de weg staat.  Ze merken onmiddellijk je weerstand op en zo verhelderen menselijke gedragingen.
 

Als coach werk ik met dit gegeven, door er dieper op in te gaan.

Met gerichte vragen komen we samen dichterbij de gebeurtenissen die naar de achtergrond verschoven zijn, en die je tot op de dag van vandaag verhinderen om verder te gaan.  


Vastgelopen gebeurtenissen bepalen

emoties, gedrag en reacties, waar wij als mens  

geen goed zicht meer op hebben.

Paarden tonen ons de weg.

Dit helpt bij
- beslissingen nemen
- keuzes maken 
- verdriet en rouw verwerking
- trauma en levensvragen
- een nieuwe levensfase
- je energie terug vinden
- in je kracht staan
- leiderschap opnemen 
- in balans komen
voor alle leeftijden
9E15974B-A17B-4475-9971-7D04C4076E98.hei

"Op een ‘niet  aanwezige, aanwezige’ manier gaf en geeft Josiane minutieus richting aan mijn diep innerlijk proces. Door haar integere aanpak, zonder druk, zonder moéten, zonder focus op doel kon ik me volledig openen om iedere stap, op de weg naar het loslaten van trauma en het verder verwerven van inzicht, bewust te beleven.

Zonder angst, zonder schroom.

Huilend stond ik vaak bij de paarden die onwaarschijnlijke spiegels voor mijn ziel werden. Ik leerde ‘lichter’ te worden en te gaan ‘stromen’ in dit leven.

Mijn wéten werd opnieuw aangesproken en ik leerde opnieuw luisteren naar mijn innerlijke stem. Altijd aanwezig.

Ik ervaarde Josiane en de paarden als een enorme stimulans naar zelfredzaamheid, zelf-vertrouwen, dieper bewust-zijn en thuis komen.

Heerlijk dankbaar hiervoor!

Katelijne VDK

 

bottom of page